ONS VERHAAL

De oorsprong van de Van der Voort Groep ligt in het jaar 1988. Op 1 januari van dat jaar wordt Willem van der Voort actief als financiële dienstverlener in de regio Schagen. De Van der Voort Groep wordt opgericht als regionale assurantietussenpersoon voor verzekeringen, hypotheken en pensioenen.

Eind jaren 1990 verzorgt ons bedrijf ook steeds meer specialistische verzekeringen en dienstverlening voor uitzendorganisaties, met name voor uitzendorganisaties die werken met buitenlandse uitzendkrachten. Deze activiteiten worden ondergebracht in een aparte entiteit.

VERZEKERINGEN EN DIENSTVERLENING OP MAAT

Het ontwikkelen van dienstverlening aan buitenlandse uitzendkrachten en hun werkgevers is begonnen naar aanleiding van specifieke vragen m.b.t. ziektekostenverzekeringen. Werkgevers wilden zaken als repatriëring en spoedeisende tandzorg graag verzorgen voor hun buitenlandse uitzendkrachten. Met de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 ontstonden bovendien vragen over het afdekken van het eigen risico. De Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers (VBW) is opgericht om een uniek zorgverzekeringsproduct voor deze doelgroep te ontwikkelen.

Door de verworven marktpositie in de uitzendbranche konden er tevens andere verzekeringen en dienstverlening op maat worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld om het ziekteverzuim en het Ziektewet- en WGA-risico voor uitzendbureaus optimaal te managen en desgewenst te verzekeren. Ook voor bedrijfsmatige verzekeringen als bedrijfsaansprakelijkheid, het wagenpark en huisvesting zijn verzekeringsmantels ontwikkeld die rekening houden met de specifieke situatie van uitzendorganisaties.

Ons team denkt ook graag met uitzendorganisaties mee voor andere zaken dan verzekeringen. Zo is naar aanleiding van de Wet aanpak schijnconstructies het UZBpayportal ontwikkeld. Met UZBpayportal kunnen uitzendorganisaties op een efficiënte wijze betaalverzoeken aan buitenlandse uitzendkrachten sturen.

FOCUS

Onze aanpak is uniek gebleken en heeft ons tot landelijke specialist gemaakt. Door dit succes is besloten het deel van het bedrijf dat gericht is op de regionale bemiddeling van verzekeringen, hypotheken en pensioenen in 2019 over te dragen aan de Verheul Groep. Het ondernemerschap focust zich hierdoor ‘nog meer’ op de dienstverlening voor de uitzendbureaus.