ARBO, VERZUIM, ZW en WGA

Door gewijzigde wetgeving omtrent zieke werknemers is er voor uitzendorganisaties de afgelopen jaren veel veranderd. De uitzendorganisatie heeft meer verantwoordelijkheden gekregen voor begeleiding en de premies voor de Ziektewet en WGA zijn in grotere mate per bedrijf bepaald. Bovendien worden alle uitzendorganisaties ingedeeld in sector 52.

Wij hebben verzekeringen en (arbo)dienstverlening ontwikkeld die rekening houdt met de verantwoordelijkheden en risico’s van uitzendorganisaties. Wij zijn daarbij de enige aanbieder die rekening houdt met de verschillende fases die uitzendkrachten doorlopen.

EIGEN RISICODRAGER

De sectorale premies voor de Ziektewet en de WGA zijn hoog voor sector 52. Dit wordt met name veroorzaakt door uitzendorganisaties die werken met Nederlandse uitzendkrachten. Voor uitzendorganisaties die werken met buitenlandse uitzendkrachten kan het daarom interessant zijn om eigen risicodrager te worden.

Onze aanpak is uniek, omdat wij de enige aanbieder zijn die de mogelijkheid biedt om afspraken per ‘fase’ uitzendkracht te maken. Zo is voor uitzendkrachten in fase C het risico van ziek in dienst (verzuim) bijvoorbeeld veel hoger dan dat van ziek uit dienst (Ziektewet). In onze dienstverlening wordt hier in de prijsstelling rekening mee gehouden en heeft u de keuze welke risico’s u wilt verzekeren.

Wij adviseren uitzendorganisaties over de keuzes die gemaakt kunnen worden in verzuim- en ziektewet-begeleiding, en welke financiële risico’s uitzendorganisaties daarbij willen lopen.

ONZE DIENSTVERLENING:

  • Verzuimverzekering
  • Verzekering Ziektewet-erd
  • Verzekering WGA-erd
  • Arbodienstverlening ziek in dienst
  • Arbodienstverlening ziek uit dienst