VERZEKERINGEN UITZENDBUREAU

Steeds meer uitzenders kiezen ervoor om ‘totaal relatie’ te worden. Wat begon met het faciliteren van de zorgverzekering wordt uitgebreid naar het faciliteren van alle bedrijfsmatige verzekeringen alsook de privéverzekeringen van de DGA.

AANSPRAKELIJKHEID

Wat betreft de aansprakelijk is deze bij uitzendorganisaties anders dan bij veel andere bedrijven: de aansprakelijkheid van uitzendorganisaties zal altijd eerst worden verlegd naar de inlener, omdat de uitzendorganisatie geen toezicht kan houden op de werkvloer. Toch kan de uitzendorganisatie alsnog aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld als een inlener failliet gaat of als de uitzendorganisatie kwalitatief geen goed personeel heeft uitgezonden.

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor uitzendorganisaties ontwikkeld, die rekening houdt met deze specifieke kenmerken van de branche. De verzekering biedt tevens dekking voor omzetderving (zuivere vermogensschade) bij de inlener.

WAGENPARK

Vaak hebben uitzendorganisaties te maken met wisselende bestuurders op hun voertuigen. Het is belangrijk dat dit wordt afgestemd met de verzekeraar, omdat anders het risico wordt gelopen dat er niet wordt uitgekeerd bij schades. Wij bieden de mogelijkheid voertuigen individueel te verzekeren of als collectief wagenpark.

ONROEREND GOED

Steeds meer uitzendorganisaties besluiten eigen onroerend goed te kopen om hun uitzendkrachten te huisvesten. Het is belangrijk hierbij goede opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Als een opstalverzekeraar niet op de hoogte is dat er buitenlandse uitzendkrachten worden gehuisvest, is er een risico dat er niet wordt uitgekeerd bij schades. Ook krijgt de uitzendorganisatie bij eigen onroerend goed te maken met andere aansprakelijkheidsrisico’s.

PRIVÉ VERZEKERINGEN DGA

Naast bedrijfsmatige verzekeringen, adviseren wij ook in privéverzekeringen voor de DGA. Wij worden zo één aanspreekpunt voor alle verzekeringen van de DGA, particulier en op zakelijk vlak. Op deze manier kunnen wij u optimaal adviseren en anticiperen op veranderingen in de markt en uw persoonlijke situatie.