ZORGVERZEKERING BUITENLANDSE UITZENDKRACHTEN

Een buitenlandse uitzendkracht die in Nederland werkt, is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Zowel de ABU- als NBBU-cao schrijven voor dat een uitzendorganisatie een buitenlandse uitzendkracht een aanbod dient te doen voor de zorgverzekering.

Samen met de Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers (VBW) hebben wij een zorgverzekering ontwikkeld die past binnen deze regelgeving. Om deze zorgverzekeringen voor uitzendkrachten mogelijk te maken, sluiten wij collectieve contracten met uitzendbureaus.

Onze oplossing is uniek. Wij bieden een scherpe premie, een uitstekende dekking en bovendien sluiten de administratieve processen goed aan bij de administratieve processen van uitzendorganisaties. Uiteraard verstrekken wij ook de benodigde informatie en documentatie in diverse talen.

UNIEKE ZORGVERZEKERING

Al een aantal jaren wordt er exclusief samengewerkt met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Er wordt een basiszorgverzekering aangeboden, waarbij uitzendkrachten per dag kunnen worden aan- en afgemeld. Voor de aan- en afmelding kan gebruik worden gemaakt van een koppeling met salaris- en planningspakketten. Er wordt maandelijks achteraf een digitale factuur verstrekt.

OVERIGE PARTICULIEREN VERZEKERINGEN EN DIENSTVERLENING

Naar aanleiding van vragen uit de markt, zijn tevens (particuliere) verzekeringen en dienstverlening ontwikkeld die gerelateerd zijn aan de zorgverzekering. Denk hierbij aan een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, die bijvoorbeeld dekking biedt als uw uitzendkracht in het verkeer letsel veroorzaakt bij anderen. Of een ongevallenverzekering, waarbij een uitkering wordt gedaan indien een uitzendkracht overlijdt of blijvend invalide wordt. Of een inboedelverzekering, waarbij dekking is voor de persoonlijke eigendommen van de uitzendkracht. Ook kunnen wij op basis van ons Convenant met de Belastingdienst zorgtoeslag voor uw uitzendkrachten faciliteren.