UZBPAYPORTAL

De Wet aansprak schijnconstructies heeft per 1 januari 2017 beperkingen opgelegd aan de inhoudingen die een werkgever kan doen op het minimumloon. Alleen de kosten van huisvesting, de basiszorgverzekering en de herverzekering van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering mogen onder voorwaarden worden ingehouden op het minimumloon.

INCASSOPROBLEMEN

Veel uitzendorganisaties verzorgen méér dan alleen de zorgverzekering en huisvestiging voor hun uitzendkrachten, zoals vervoer naar de inlener. Daarnaast krijgen uitzendorganisaties te maken met verkeersboetes die uitzendkrachten veroorzaken of speciale werkkleding die uitzendkrachten moeten aanschaffen om te kunnen worden uitgezonden. Deze kosten mogen met inwerkingtreding van de WAS niet meer worden ingehouden op het minimumloon.

Wij hebben het UZBpayportal laten ontwikkelen om de bovenstaande kosten op efficiënte wijze te kunnen innen. Met dit portaal kunnen berichten in diverse talen worden verstuurd naar uitzendkrachten met daarin een link om de betaling te voldoen. Het bedrag wordt overgemaakt naar de uitzendorganisatie. De uitzendorganisatie kan in het portaal bijhouden wie heeft betaald en kan bijsturen waar nodig.