Zoeken

Meer Service dan u denkt!

WGA- Verzekering Eigen Risico

WGA- Verzekering Eigen Risico

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Een gevolg hiervan is dat u vanaf 2007 het WGA-risico niet meer verplicht bij het UWV dient te verzekeren. Ieder bedrijf met personeel is standaard via het UWV verzekerd. Vanaf 1 januari 2006 beslist u dus zelf waar u het WGA risico verzekerd. Doet u niets dan blijft u bij het UWV.

U kunt het ´zelf´ dragen door uit het publieke bestel (UWV) te treden en dit risico onder te brengen bij een verzekeraar. WGA-eigenrisicodrager worden, betekent dat u ervoor kiest om het niet langer bij het UWV verzekerd te houden, maar dat u zelf een verzekering afsluit.

De voordelen van onze WGA verzekering Eigen Risico:

Als werkgever bespaart u op de WGA-premie. De premie van de WGA verzekering Eigen Risico is bijna altijd lager en stabieler dan bij het UWV.

MKB Benefits regelt het uittreden. De administratieve handelingen waarmee uittreden samen gaat, wordt door MKB Benefits volledig uit uw handen genomen.

Professionele reïntegratie. Een werkgever kan altijd te maken krijgen met arbeidsongeschikte werknemers. Een werkgever is er bij gebaat om arbeidsongeschikte werknemers weer zo snel mogelijk aan de slag krijgen. Expertise en een proactieve aanpak vergroten de kans op een succesvol reïntegratietraject.

Inlooprisico gratis meeverzekerd. Werknemers die na 1 oktober 2008 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden, zijn meeverzekerd

Werkgevers login via internet. Werkgevers hebben de mogelijkheid om de jaarlijkse salarisaanpassing van hun Collectieve WGA-verzekering Eigen Risico zelf elektronisch aan te leveren.

Werkgeverslasten zijn meeverzekerd. Een uitkering zal met dit percentage worden verhoogd.

WGA Verzekering: Financieel voordeel ten opzichte van het UWV, hieronder een voorbeeld

Voorbeeld Bedrijf heeft 6 werknemer met een loonsom van 250.000, geen werknemers met een WGA uitkering en de UWV premie is 0,40 procent.

Een werknemer wordt ziek en beland in de WGA. Het volgende gebeurt met de UWV premie; De WGA uitkeringslasten zijn 20.000 euro. Door deze lasten wordt de UWV premie 2,1 procent!

Voorbeeld bedrijf betaalt dan 2,1 procent van 250.000 = 5.250,00 euro

Heeft het voorbeeld bedrijf echter een WGA verzekering eigen risico dan heeft deze zieke werknemer geen invloed op de premie.

Het premie percentage blijft 0,35 procent, wat betekend dat het voorbeeldbedrijf 875,00 euro betaalt.

Een besparing door de WGA Verzekering van maar liefst 4.375,00 euro!!