Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Opstalverzekering

Opstalverzekering

Een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt, ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding vandalisme).

Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.