Zoeken

Meer Service dan u denkt!

DGA

DGA

Beschouwt u uw onderneming als uw pensioen? Wanneer de vorming in eigen beheer niet zorgvuldig gebeurt, kan dit de nodige risico’s met zich brengen. Voldoet een pensioen 'in eigen beheer' of is het raadzaam om een deel hiervan 'extern' onder te brengen? Zo beseffen maar weinig ondernemers dat een 'eenvoudige' dividenduitkering indirect kan leiden tot belastingheffing ineens over de volledige waarde van de pensioenaanspraken.

Onze pensioenspecialisten zijn in staat om de risico’s voor u te signaleren en te beperken. Wij kunnen uw regeling volledig (fiscaal) optimaliseren en uw pensioenregeling tot een écht pensioen laten leiden.

Regelmatig worden wij betrokken in complexe en pensioenspecifieke vraagstukken van dga’s. Onze expertise is er dan ook op gericht u te begeleiden en te adviseren en daarbij uw zakelijke en privébelangen centraal te stellen. Niet alleen gaat het dan om het kiezen van een passende oplossing, het verkrijgen van een eigen beheerberekening of pensioenpolis van een verzekeraar. Het gaat ook om u inzicht te geven in het volledige traject van analyse, advies en permanente monitoring van uw pensioenoplossing.